Zapraszam na badanie:

- kierowców oraz kandydatów na kierowców wszystkich kategorii,

- kierowców pojazdów służbowych i uprzywilejowanych,

- kierowców ubiegających się o przywrócenie uprawnień w zakresie prawa jazdy,

- kierowców będących sprawcami wypadków drogowych,

- instruktorów lub egzaminatorów oraz kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów,

- pracowników wykonujących prace na wysokościach

- pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy wózków widłowych, żurawi, suwnic itp.).

Back to Top