Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,

Osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii (transport drogowy) C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E,D,D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

Osoby po szkoleniu okresowym (kategoria prawa jazdy C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D) pracujący w transporcie drogowym.

Osoby przystępujące do kursu kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej dla bloku programowego C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D.

Osoby ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Instruktorzy lub kandydaci na instruktorów.

Egzaminatorzy lub kandydaci na egzaminatorów.

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń.

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli przekroczył liczbę 24 punktów karnych otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu komunikacji.

Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ubiegający się o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy.

 

150zł

Pracownicy wykonujący prace na wysokościach.

Pracownicy wykonujący prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy wózków widłowych, żurawi, suwnic itp.).

80zł

Kierowcy pojazdów służbowych kat. B.

100zł

 

Przy stałej współpracy istnieje możliwość ustalenia atrakcyjnych warunków specjalnych!

Back to Top